Директорлар кеңесі

Компания басқару органы болып компанияның жалпы басқаруын жүзеге асыратын Директорлар кеңесі табылады.

Компанияның жалпы акционерлер жиналысы шешімімен 2016 жылдың 29 қаңтарынан Директорлар кеңесінің 3 жылдық құзырет мерзімі айқындалып, құрамына алты адам тағайындалған болатын. Директорлар кеңесінің төрағасы болып Данияр Берлібаев тағайындалды.

Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңын, Жарғысын, Топтық басқару кодексін, Директорлар кеңесі жөніндегі ережесін, Жалпы акционерлер жиналысы шешімдерін, сонымен бірге Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Компанияның ішкі құжаттарын басшылыққа алып отыр.

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    37.74Кб    31.08.2020    31

Есептер, шешімдер

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2020 жылы қараған мəселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    112.59Кб    31.08.2020    24

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінiң 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    536.31Кб    31.08.2020    41

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2019 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    365.18Кб    31.08.2020    29

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    150.7Кб    31.08.2020    27

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінiң 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    4.72Мб    31.08.2020    66

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    366.77Кб    31.08.2020    21

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    247.68Кб    31.08.2020    40

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2017 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    409.22Кб    31.08.2020    26

2017 жылғы бірінші жартыжылдыққа «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер бойынша ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    162.4Кб    31.08.2020    21

2016 жылдық «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    196.15Кб    31.08.2020    17

2016 жылдың бірінші жартыжылдығында «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мәселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    158.3Кб    31.08.2020    16

Директорлар кеңесі қызметін бағалау (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    83.06Кб    31.08.2020    51

2015 жылдың 9 айындағы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мəселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    107.38Кб    31.08.2020    20

2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мəселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    195.82Кб    31.08.2020    28

«ҚазТрансОйл» АҚ 2013 жылға Директорлар кеңесінің қызметi туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.04Мб    31.08.2020    27

2013 жылдың 11 айында «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мəселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    124.33Кб    31.08.2020    33

2013 жылдың 9 айында «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі қараған мəселелер туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    108.38Кб    31.08.2020    22

Компанияның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы шешімдері туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    45.25Кб    31.08.2020    24

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесiнiң 2012 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    441.59Кб    31.08.2020    42

Компанияның Директорлар кеңесінің 2011 жылғы шешімдері туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    66.25Кб    31.08.2020    27

Компанияның Директорлар кеңесінің 2010 жылғы шешімдері туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    92.57Кб    31.08.2020    27

Компанияның Директорлар кеңесінің 2009 жылғы шешімдері туралы ақпарат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    93.43Кб    31.08.2020    21

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.82Мб    31.08.2020    28

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерiнiң жалпы жиналысы туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.46Мб    31.08.2020    93