Үлестес тұлғалар туралы ақпарат

«ҚазТрансОйл» АҚ тоқсан сайын қосылма тұлғалардың қолдағы ақпарат негізінде мәліметтерді жаңартады.

Қоғам қосылма тұлғалар жайлы ақпаратты қаржы биржалары http://www.kase.kz мен қаржы есептілік депозитарийі интернет-ресурсында http://www.dfo.kz жариялайды.

Қызығушылық танытқан тұлғалар қосылма тұлғалар жайлы ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттардан таба алады. Қоғамның қандай да бір тұлғаға қатысты қосылма жайлы қызығушылық танытқан тұлғалардың ақпараттарының толықтығы мен дұрыстығына Қоғам жауапкершілік көтермейді. Қоғам қандай да бір тұлғаларға қосылма туралы мәліметтерді ұсынбаған жағдайда жауапкершілікті көтермейді.