KZTO 819,00 (-0,10%)
KASE «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары 819,00 (-0,10%)

Үлестес тұлғалар

«ҚазТрансОйл» АҚ үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ондағы бар ақпарат негізінде тоқсан сайын жаңартып отырады.

Қоғам үлестес тұлғалар туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің www.dfo.kz және қор биржасының www.kase.kz интернет-ресурстарында орналастырады.

Мүдделі тұлғаның жоғарыда көрсетілген сайттардан Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты алуға құқығы бар. Қоғам қандай да бір тұлғаның Қоғамға үлестестігі туралы ақпараттың дұрыстығы мен толықтығына қатысты осындай мүдделі тұлғаның тұжырымдарының дұрыстығы үшін жауапты бола алмайды. Қандай да бір тұлға үлестестік туралы мәліметтерді ұсынбаған жағдайда Қоғам жауапты болмайды.
Серiктестер