«ҚазТрансОйл» АҚ 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы

Мәнісі

«ҚазТрансОйл» АҚ реттелетін қызметтеріне тұтынушылардың тең қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, магистральдық мұнай құбырлары жүйесімен мұнай тасымалдау бойынша сапалы, уақтылы, тиімді және бәсекеге қабілетті қызметтер көрсету арқылы Қазақстан Республикасы үшін мейлінше көп пайда алуды қамтамасыз ету.

Пайымы

«ҚазТрансОйл» АҚ – өндірістік қызмет қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету саласындағы ең үздік тәжірибеге сай келетін заманауи, әртараптандырылған құбыр жүйесі бойынша мұнайды тасымалдау қызметтерінің кең ауқымын көрсетуші бәсекеге қабілетті әрі қарқынды дамушы компания.

«ҚазТрансОйл» АҚ магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор бола отырып, Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде ірі мұнай тасымалдаушы жобаларға қатысып, салада жетекші орында болуға ұмтылады.

«ҚазТрансОйл» АҚ қызметкерлері өмірінің және денсаулықтарының қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау – «ҚазТрансОйл» АҚ сөзсіз басымдылықтары.

СТратегиялық мақсаты

«ҚазТрансОйл» АҚ нарықтық құнын (қор жинауын) көбейту және магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау саласында мемлекеттің стратегиялық мүдделерін сақтау.

Корпоративтік құндылықтар

Қоғам өз кезегінде келесі құндылықтарды басты назарға алады:
  1. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау
  2. Тиімділік
  3. Тұрақты даму
  4. Кәсібилік
  5. Өзара тиімділік және ұжымда бірлесіп жұмыс істеу білу

«ҚазТрансОйл» АҚ дамуының стратегиялық бағыттары

Міндет, Пайым және Стратегиялық мақсаттар негізге алынып, «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің секторлары мен салалары бойынша оның дамуының мынадай стратегиялық бағыттары анықталды:

1. Мұнай тасымалдау
«ҚазТрансОйл» АҚ дамуының негізгі стратегиялық бағыты және оның тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуші шешуші кәсіптік арқауы.
2. Сумен қамтамасыз ету
«ҚазТрансОйл» АҚ өзінің жұмыс істеп тұрған инфрақұрылымы бар өңірлерде тұтынушыларды ауызсумен және техникалық сумен қамтамасыз ету саласында мемлекетке септесетін болады.
3. Операторлық қызмет
«ҚазТрансОйл» АҚ тұтынушылар алдында көрсетіп отырған қызмет түрлерін сапасын арттырады және аталған қызметті тендерлерге үшінші тұлғалардың қатысуы арқылы кеңейтеді.
4. Басқару тиімділігін арттыру саласында

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың басқару тиімділігін көтеру стратегиясы мына бағыттар бойынша қосымша бәсекелі басымдықтар жасау мақсатын қояды:
  • Бизнес – процестерді трансформациялау және шығындарды оптимизациялау;
  • активтерді басқару;
  • корпоративті басқару;
  • тұрақты даму.