KZTO 894,00 (+0,22%)
KASE «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары 894,00 (+0,22%)
Brent ()
WTI ()
0
0
0

Акционерлердің жалпы жиналысының қызметі


2024 ЖЫЛҒЫ 23 МАМЫР «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
 

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2023 жылғы 15 сәуір № 4/2024 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабардар етеді.
 
Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.
 
Жалпы жиналыс 2024 жылғы 23 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 702-кабинет мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 23 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2024 жылғы 23 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.
 
Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2024 жылғы 24 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 702-кабинет мекенжайы бойынша қайта өтеді. Акционерлерді тіркеу 2024 жылғы 24 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2024 жылғы 24 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.
 
Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 25 сәуір.
 
Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары ұсынулыға тиіс.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы  шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3.  «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2023 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2024 жылғы 10 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат
00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб. мекенжайы бойынша, сондай-ақ https://kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;
 
Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 
Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен Жалпы жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;
 
Жалпы жиналыс кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады;
 
Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыстың хатшысы болып табылады;
 
Жалпы жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;
 
Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.
 
Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2020 жылғы 27 мамырдағы №1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмайды.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатын ала келуі қажет.
 
Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана Жалпы жиналысқа қатысу құқығына ие екеніне назарыңызды аударамыз. Акционерлер болып табылмайтын ілесіп жүретін тұлғалар, туыстар, балалар Жалпы жиналысқа қатыстырылмайды.
 
Түсіністік танытқаныңызға рақмет.
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
2024 жылғы 23 мамырға тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    12.88Мб    6

«ҚазТрансОйл» АҚ жеке қаржылық есептілік 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.69Мб    6

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілік 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    11.72Мб    5

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    278.47Кб    8

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.09Мб    7
 

2023 ЖЫЛҒЫ 14 тамыз «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

Шешімдері қатысу тәртібімен дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2023 жылғы 30 маусымдағы № 9/2023 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабардар етеді.
 
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ ірі акционері - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға тиесілі - 346 172 040 (үш жүз қырық алты миллион бір жүз жетпіс екі мың қырық) жай акциялар немесе шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 90%.
 
Жалпы жиналыс 2023 жылғы 14 тамыз 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 14 тамыз 10 сағат 00 минутта басталады. 2023 жылғы 14 тамыз 13 сағат 00 минутта аяқталады.
 
Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2023 жылғы 15 тамыз 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша қайта өтеді. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 15 тамыз 10 сағат 00 минутта басталады. 2023 жылғы 15 тамыз 13 сағат 00 минутта аяқталады.
 
Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 19 шілде.
 
Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары ұсынулыға тиіс.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 
1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Агостини Винишиус Алвестің және Мартинес Лопес Альбертоның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде оның төрағасын сайлау туралы.
 
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
 
4. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізу туралы.
 
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2023 жылғы 1 тамыздан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб. мекенжайы бойынша, сондай-ақ https://kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
 
Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;
 
Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 
Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен Жалпы жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;
 
Жалпы жиналыс кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады;
 
Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 
«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыстың хатшысы болып табылады;
 
Жалпы жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;
 
Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.
 
Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2020 жылғы 27 мамырдағы №1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмайды.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-48 және 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатын ала келуі қажет.
 
Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана Жалпы жиналысқа қатысу құқығына ие екеніне назарыңызды аударамыз. Акционерлер болып табылмайтын ілесіп жүретін тұлғалар, туыстар, балалар Жалпы жиналысқа қатыстырылмайды.
 
Түсіністік танытқаныңызға рақмет.
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2023 жылғы 14 тамызға (көпшілік құрам болмай қалған жағдайда - 2023 жылғы 15 тамызға) тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    952.36Кб    192
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №2/2023 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    515.17Кб    248

2023 ЖЫЛҒЫ 24 МАМЫР «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2023 жылғы 13 сәуірдегі № 6/2023 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабардар етеді.
Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналыс 2023 жылғы 24 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 24 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2023 жылғы 24 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2023 жылғы 25 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша қайта өтеді. Акционерлерді тіркеу 2023 жылғы 25 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2023 жылғы 25 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 26 сәуір.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары ұсынулыға тиіс.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы  шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3.  «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2022 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2023 жылғы 12 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб. мекенжайы бойынша, сондай-ақ https://kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен Жалпы жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;
Жалпы жиналыс кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыстың хатшысы болып табылады;

Жалпы жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2020 жылғы 27 мамырдағы №1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмайды.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатын ала келуі қажет.
 
Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: a.dastan@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана Жалпы жиналысқа қатысу құқығына ие екеніне назарыңызды аударамыз. Акционерлер болып табылмайтын ілесіп жүретін тұлғалар, туыстар, балалар Жалпы жиналысқа қатыстырылмайды.
 
Түсіністік танытқаныңызға рақмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
2023 жылғы 24 мамырға (көпшілік құрам болмай қалған жағдайда - 2023 жылғы 25 мамырға) тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    784.28Кб    268

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілік 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    8.54Мб    266

«ҚазТрансОйл» АҚ жеке қаржылық есептілік 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    8.02Мб    244

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    416.83Кб    227

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    245.58Кб    197

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бойынша салыстырмалы кесте (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    580.31Кб    216

 
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2023 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    385.19Кб    223

2022 ЖЫЛҒЫ 19 ҚАЗАН «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2022 жылғы 9 қыркүйектегі №14/2022 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 19 қазанда шақыру туралы хабардар етеді.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 23 қыркүйек.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 12 қазан.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2022 жылғы 18 қазан 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 19 қазан.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.
 
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 7 қазаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/төлқұжатының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    411.53Кб    298

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында айқындалған.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 және 51 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.
 
Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz. арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 19 қазанға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    491.89Кб    290

«ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыру (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    90.3Кб    289
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №4/2022 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    211.65Кб    299

2022 ЖЫЛҒЫ 19 МАМЫР «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 14 сәуірдегі шешіміне (№7/2022 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабардар етеді.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналыс 2022 жылғы 19 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 19 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2022 жылғы 19 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2022 жылғы 20 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша қайта өтеді. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 20 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2022 жылғы 20 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 21 сәуір.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. ҚазТрансОйл АҚ-тың 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы  дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2021 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
  Д.Ә. Берлібаевтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
 6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі мен оның төрағасын сайлау туралы.
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 6 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:

Жалпы жиналысқа дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен Жалпы жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;

Жалпы жиналыс кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және дауыс беру нысанын - ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыстың хатшысы болып табылады;

Жалпы жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.
 
Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2020 жылғы 27 мамырдағы №1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмайды.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатын ала келуі қажет.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана Жалпы жиналысқа қатысу құқығына ие екеніне назар аударамыз. Акционерлер болып табылмайтын ілесіп жүретін тұлғалар, туыстар, балалар Жалпы жиналысқа қатыстырылмайды.

Түсіністік танытқаныңызға рақмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 19 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.74Мб    315

«ҚазТрансОйл» АҚ жеке қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    7.32Мб    358

«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    8.64Мб    352

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    592.93Кб    369
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №3/2022 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    667.34Кб    359

2022 ЖЫЛҒЫ 12 сәуіР «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2022 жылғы 4 наурыздағы No5/2022 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 12 сәуірде шақыру туралы хабардар етеді.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 17 наурыз.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 5 сәуір. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2022 жылғы 11 сәуір 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 12 сәуір

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 1 сәуірден бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/төлқұжатының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    81.28Кб    356


Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 және 51 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz. арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 25 қаңтарға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    532.61Кб    357
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №2/2022 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    203.51Кб    418

2022 ЖЫЛҒЫ 25 ҚАҢТАР «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2021 жылғы 10 желтоқсандағы №12/2021 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 25 қаңтарда шақыру туралы хабардар етеді.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 11 қаңтар.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 18 қаңтар.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2022 жылғы 24 қаңтар 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 25 қаңтар.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 12 қаңтардан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/төлқұжатының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    256.32Кб    499
 
Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 және 51 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.
 
Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz. арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 25 қаңтарға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    763.97Кб    432
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №1/2022 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    285.43Кб    444

2021 ЖЫЛҒЫ 25 ҚАРАША «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) 2021 жылғы 27 қыркүйектегі «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес (№8/2021 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналыс 2021 жылғы 25 қарашада 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет. Акционерлерді тіркеу – 2021 жылғы 25 қарашада 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы – 2021 жылғы 25 қарашада 13 сағат 00 минутта.

Кворум болмаған жағдайда қайта өткізілетін Жалпы жиналыс 2021 жылғы 26 қарашада 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет. Акционерлерді тіркеу – 2021 жылғы 26 қарашада 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы – 2021 жылғы 26 қарашада 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы 11 қараша.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
 
Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2021 жылғы 12 қарашадан жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында - www.kaztransoil.kz таныса алады.
 
Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
Жалпы жиналысқа дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлға осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өз өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

шақырылған адамдар Жалпы жиналысқа қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;

Жалпы жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруге қатысқан және қатысуға құқығы бар дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;

жалпы жиналыстың хатшысы «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы болып табылады;

Жалпы жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналыс күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасында, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2020 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеде айқындалған.

Жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52 – баптарына сәйкес өткізіледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционерлер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдардың өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы қажет.
 
Жалпы жиналысты өткізуге байланысты сұрақтарға жауаптарды мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.
 
Жалпы жиналысқа қатысу құқығына «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана ие екеніне назарларыңызды аударамыз. Еріп жүретін адамдар, туыстар, акционер болып табылмайтын балалар Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Акционерлердің (акционерлердің өкілдерінің) Жалпы жиналысқа қатысуына рұқсат беру Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері және/немесе Нұр-Сұлтан қаласының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері енгізген қолданыстағы шектеу іс-шараларын сақтай отырып жүзеге асырылатын болады.
 
Түсіністік білдергеніңіз үшін алғыс айтамыз.
   
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2021 жылғы 25 қарашаға тағайындалған (кворум болмаған жағдайда - 2021 жылғы 26 қарашаға) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.2Мб    974
   
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының №3/2021 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    453.82Кб    540

2021 жылғы 5 қараша «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 3 қыркүйектегі шешіміне (№7/2021 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы 5 қарашаға шақыру туралы хабардар етеді.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы 27 қазан.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2021 жылғы 29 қазан.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2021 жылғы 4 қарашаның 18 сағат 30 минутына дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2021 жылғы 5 қараша.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы.
 
Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2021 жылғы 25 қазаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/төлқұжатының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    94.13Кб    1133

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында айқындалған.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.
 
Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz. арқылы алуға болады
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы 5 қарашаға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    475.53Кб    550

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс пен толықтыру (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    100.85Кб    533
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының № 2/2021 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    212.35Кб    508

2021 жылғы 26 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі шешіміне сәйкес (№3/2021 отырыс хаттамасы) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы  26 мамырда  «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақыруға бастамашы болған - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі. 

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2021 жылғы 14 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетендерді ұсыну басталатын күн – 2021 жылғы 19 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетендерді ұсыну аяқталатын күн 2021 жылғы  25 мамыр   18 сағат 30 минутке дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелері есептелетін күн – 2021 жылғы 26 мамыр.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ  2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ  2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және  «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ  және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ  акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2021 жылғы 15 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz«ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Дауыс беруді жүргізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған  бюллетенге жеке адам - акционер (жеке адам - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН))  көрсете отырып,  қол қоюы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған БЮЛЛЕТЕНЬ (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    472.89Кб    787

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс. 

Сырттай дауыс беруге арналған  бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған  бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхат немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке адам - акционердің  не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке адам - акционердің өкілі немесе заңды тұлға - акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. 

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілінің) бюллетенде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін нұсқаларының ішінен тек біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. 

Жалпы жиналысты жүргізу тәртібі бойынша өзге мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында айқындалған.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  35 – 52-баптарына сәйкес жүргізіледі.  
 
Жалпы жиналысты жүргізумен байланысты сұрақтарға жауапты: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 70 телефондары бойынша алуға болады, e-mail: a.baimakhanov@kaztransoil.kz
    
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы 26 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    969.27Кб    769

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    416.89Кб    709

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    629.53Кб    775
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2021 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    575.31Кб    636

2020 жылғы 27 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі (№ 4/2020 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 14 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға «ҚазТрансОйл» АҚ өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырған болса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды табыс етуге тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2020 жылғы 20 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2020 жылғы 26 мамыр, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2020 жылғы 27 мамыр.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.
6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 16 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақытымен) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың интернет-ресурсында - https://www.kaztransoil.kz таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлға өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    505.24Кб    828


Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлға өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген мәселелер бойынша дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген жағдайда дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысында айқындалған.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52 – баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізуге байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51 телефондары арқылы, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.27Мб    722

Шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    10.56Мб    1308

Жеке қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.7Мб    1318

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    987.43Кб    776

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    559.31Кб    849
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2020 ХАТТАМАСЫ (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    443.47Кб    752

2019 жылғы 28 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі шешіміне сәйкес (№3/2019 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақыруға бастамашы болған - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналыс 2019 жылғы 28 мамырда 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-залда өтеді. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 28 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы - 2019 жылғы 28 мамырда сағат 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2019 жылғы 15 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылғы 17 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2019 жылғы 29 мамырда 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-залда қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 29 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы - 2019 жылғы 29 мамырда 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысу үшін жеке тұлғалар – акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
 • Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуі тиіс;
 • Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және жеке басын куаландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдар үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 • Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда ондай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;
 • Жалпы жиналыс кворум болған ретте хабарланған уақытта ашылады;
 • Жалпы жиналыс төраға (төралқа) сайлайды және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 • «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыс хатшысы болып табылады;
 • Жалпы жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Жалпы жиналысты күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережесімен белгіленеді.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыс жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7(7172) 55-52-05; +7(7172) 55-52-31 телефондары, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Жалпы жиналысқа қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын адамдардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес еріп жүруші адамдар, туыстары, балалары Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
    
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінiң жылдық жалпы жиналысының №3/2019 ХАТТАМАСЫ (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    3.09Мб    539

2019 жылғы 28 мамырға (көпшілік кұрам болмай қалған жағдайда – 2019 жылғы 29 мамырға) тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.52Мб    537

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілік (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсiз аудитордың аудиторлық есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    8.6Мб    599

«ҚазТрансОйл» АҚ Жеке жылдық қаржылық есептілік (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсiз аудитордың аудиторлық есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    7.65Мб    528

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесiнiң 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    4.8Мб    585

2019 жылғы 5 наурыз «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешіміне сәйкес (№ 1/2019 отырыстың хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2019 жылғы 05 наурызда шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну басталатын күн – 2019 жылғы 25 ақпан.

Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну аяқталатын күн – 2019 жылғы 05 наурыз.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2019 жылғы 05 наурыз.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 20 ақпан.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 • 2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.
Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылғы 22 ақпаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік веб-сайтында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлғаның – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс. Бюллетеньге заңды тұлғаның басшысын тағайындау туралы құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    526.14Кб    485

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселе бойынша дауыстар есептеледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында белгіленген.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 5205; +7 (7172) 55 52 31 телефондары, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz электрондық поштасы бойынша алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2019 жылғы 05 наурызға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.31Мб    984
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінiң кезектен тыс жалпы жиналысының №2/2019 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.27Мб    598

2019 жылғы 28 қаңтар «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 қарашадағы шешіміне сәйкес (отырыстың №12/2018 хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналыс 2019 жылғы 28 қаңтарда 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-залда өтеді.

Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 28 қаңтарда 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы - 2019 жылғы 28 қаңтарда сағат 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2019 жылғы 14 қаңтар.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, сан құрамын белгілеу, мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттемелерін атқарған үшін сыйақы және шығыстарына өтемақы төлеу көлемін және талаптарын белгілеу туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылғы 17 қаңтардан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік веб-сайтында таныса алады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2019 жылғы 29 қаңтарда 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-залда қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 29 қаңтарда 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы - 2019 жылғы 29 қаңтарда 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысу үшін жеке тұлғалар – акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
 • Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуі тиіс;
 • Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және жеке басын куаландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдар үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 • Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда ондай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;
 • Жалпы жиналыс кворум болған ретте хабарланған уақытта ашылады;
 • Жалпы жиналыс төраға (төралқа) сайлайды және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 • «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыс хатшысы болып табылады;
 • Жалпы жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;
 • Жалпы жиналысты күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережесімен белгіленеді.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыс жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7(7172) 55-52-05; +7(7172) 55-52-31 телефондары, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Жалпы жиналысқа қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын адамдардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес еріп жүруші адамдар, туыстары, балалары Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2019 жылғы 28 қаңтарға тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.31Мб    514
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінiң кезектен тыс жалпы жиналысының №1/2019 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.17Мб    701

2018 жылғы 24 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 9 сәуірдегі шешіміне (отырыстың №5/2018 хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:
 • заңды мекенжайы - Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй;
 • нақты мекенжайы - Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат.
Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналыс 2018 жылғы 24 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» блогы, 3-қабат, конференц-зал мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2018 жылғы 24 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2018 жылғы 24 мамырда сағат 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2018 жылғы 10 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есепті бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 6. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесі құжатына – «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесі құжатын – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.
Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2018 жылғы 11 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 808-каб., 809-каб. мекенжайында, сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік веб-сайтында таныса алады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2018 жылғы 25 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-зал мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2018 жылғы 25 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2018 жылғы 25 мамырда 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
 • Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуі тиіс;
 • Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және жеке басын куаландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдар үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді;
 • Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 • Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда ондай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;
 • Жалпы жиналыс кворум болған ретте хабарланған уақытта ашылады;
 • Жалпы жиналыс төраға (төралқа) сайлайды және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 • «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыс хатшысы болып табылады;
 • Жалпы жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;
 • Жалпы жиналысты күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленеді.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделіп отырған жоқ.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыс жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31 телефондары, bigzayev@kaztransoil.kz электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Жалпы жиналысқа қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын адамдардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес еріп жүруші адамдар, туыстары, балалары Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Жиналыс материалдары 2018 (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    12.66Мб    543

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептiлiк 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудитордың аудиторлық есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    87.81Мб    574

«ҚазТрансОйл» АҚ Жеке қаржылық есептiлiк 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудитордың аудиторлық есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    73.59Мб    603

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінiң 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.9Мб    511

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    292.19Кб    496
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2018 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.97Мб    519

2017 жылғы 25 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі) Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 14 сәуірдегі шешіміне (отырыстың №4/2017 хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналыс 2017 жылғы 25 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2017 жылғы 25 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2017 жылғы 25 мамырда сағат 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2017 жылғы 10 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есепті бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.
Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2017 жылғы 15 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Е» бөлігі, 0509-бөлме, 0512-бөлме мекенжайында, сондай-ақ «www.kaztransoil.kz» «ҚазТрансОйл» АҚ топтық веб-сайтында таныса алады.

Көпшілік құрам жиналмай қалған жағдайда Жалпы жиналыс 2017 жылғы 26 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2017 жылғы 26 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2017 жылғы 26 мамырда сағат 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:
 
 • Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуі тиіс;
 • Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және жеке басын куаландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдар үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) көпшілік құрамды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 • Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда ондай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;
 • Жалпы жиналыс көпшілік құрам болған ретте хабарланған уақытта ашылады;
 • Жалпы жиналыс төраға (төралқа) сайлайды және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 • «ҚазТрансОйл» АҚ топтық хатшысы Жалпы жиналыс хатшысы болады;
 • Жалпы жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;
 • Жалпы жиналысыты күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және 2014 жылғы 28 мамырдағы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленеді.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделіп отырған жоқ.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыс жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31 телефондары, bigzayev@kaztransoil.kz электронды почтасы арқылы алуға болады.

Жалпы жиналысықа қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері адамдардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Жиналыс материалдары 2017 (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    4.76Мб    569

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептiлiк 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудитордың аудиторлық есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    9.74Мб    496

«ҚазТрансОйл» АҚ Жекелеген қаржылық есептiлiк 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудитордың аудиторлық есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    7.89Мб    554

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінiң 2016 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есеп (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.53Мб    779
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының №1/2017 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.67Мб    484

2016 жылғы 20 қазан «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі) Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 қыркүйектегі шешіміне (отырыстың №10/2016 хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Жиналыс шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Жиналыс 2016 жылғы 20 қазанда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2016 жылғы 20 қазанда 10 сағат 00 минутта басталады. 2016 жылғы 20 қазанда сағат 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2016 жылғы 1 қазан.

Егер Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

Жиналыстың күн тәртібі:
1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын анықтау және оның мүшесін сайлау туралы;
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін анықтау туралы.

Жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2016 жылғы 7 қазаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Е» бөлігі, 0512, 0509-бөлмелері, «Б» бөлігі, 101-бөлме мекенжайында, сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық веб-сайтында таныса алады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 21 қазанда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2016 жылғы 21 қазанда 10 сағат 00 минутта басталады. 2016 жылғы 21 қазанда 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жиналысты өткізу тәртібі:
 
 • Жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндері және сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;
 • Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке тұлға акционерлер (акционерлердің өкілдері) жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың Жиналысқа қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етілмейді;
 • тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) көпшілік құрамды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
 • Жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;
 • көпшілік құрам болған жағдайда Жиналыс жарияланған уақытта ашылады;
 • Жиналыс төрағаны сайлайды және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жиналыстың төрағасын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;
 • Жиналыстың хатшысы «ҚазТрансОйл» АҚ-тың корпоративтік хатшысы болып табылады;
 • Жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;
 • Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
Жиналыс өткізудің өзге де мәселелері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Жарғысында және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы» ережесінде айқындалған.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.

Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жиналыс жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 555 205; +7 (7172) 555 231 телефондары, shmanov@kaztransoil.kz электронды почтасы арқылы алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2016 жылғы 20 қазанға белгiленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезеткен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.84Мб    571
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінiң кезектен тыс жалпы жиналысының №4/2016 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.21Мб    606

2016 жылғы 27 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі) Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі шешіміне (отырыстың №5/2016 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2016 жылғы 27 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2016 жылғы 27 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2016 жылғы 27 мамырда 13 сағат 00 минутта аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2016 жылғы 10 мамыр.

Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015жылға жылдық есебін бекіту туралы;
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;
 5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;
 6. Топтық басқару кодексін бекіту туралы;
 7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
 8. Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2016 жылғы 17 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Е» бөлігі, 708-бөлме; «С» бөлігі, 702б-бөлме мекенжайында, сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ топтық веб-сайтында таныса алады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (717) 2 555 205; +7 (717) 2 555 231 телефондары, zhakutova@kaztransoil.kz электронды почтасы арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 30 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2016 жылғы 30 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2016 жылғы 30 мамырда 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың Акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
Жиналыс материалдары 2016 (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    13.66Мб    570

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылған жылдық қаржылық есептiлiк (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2015 жылғы 27 ақпандағы тамыздағы №143 бұйрығына сәйкес) дайындалған 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үшін, тәуелсiз аудиторлар есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    41.57Мб    662

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептiлiк (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2015 жылғы 27 ақпандағы тамыздағы №143 бұйрығына сәйкес) дайындалған 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үшін (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    36.14Мб    683

2015 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    8.75Мб    546

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінiң 2015 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есеп (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    4.82Мб    533

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    8.52Мб    589

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Жарғысына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бойынша салыстырма кесте (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.08Мб    503
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының №3/2016 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    3.36Мб    509

2016 жылғы 29 қаңтар «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі) Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы шешіміне (отырыстың №12/2015 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ ірі акционері - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға тиесілі - 346 172 040 (үш жүз қырық алты миллион бір жүз жетпіс екі мың қырық) жай акциялар немесе шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 90%.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2016 жылғы 29 қаңтарда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2016 жылғы 29 қантарда 10 сағат 00 минутта басталады. 2016 жылғы 29 қаңтарда сағат 13 сағат 00 минутта аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2016 жылғы 17 қаңтар.

Егер Акционерлер кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
 3. Тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2016 жылғы 18 қаңтардан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Е» бөлігі, 708-бөлме; «Б» бөлігі, 101-бөлме; «С» бөлігі, 702б-бөлме мекенжайында, сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ топтық веб-сайтында таныса алады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31 телефондары, shmanov@kaztransoil.kz электронды почтасы арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 1 ақпанда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 10 сағат 00 минутта басталады. 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың Акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2016 жылғы 29 қаңтарға тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    3.45Мб    550
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінiң кезектен тыс жалпы жиналысының №2/2016 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.74Мб    597

2016 жылғы 14 қаңтар «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б бөлігі) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 қарашадағы шешіміне (отырыстың №10/2015 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беру арқылы 2016 жылғы 14 қаңтарда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні – 2016 жылғы 14 қаңтар.

Сырттай дауыс беру дауыстарын санау күні – 2016 жылғы 14 қаңтар.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні – 2015 жылғы 20 желтоқсан.

Егер акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте, жаңа акционер сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньмен бірге акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды қоса тапсыруы тиіс.
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б бөлігі) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 қарашадағы шешіміне (отырыстың №10/2015 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беру арқылы 2016 жылғы 14 қаңтарда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні – 2016 жылғы 14 қаңтар.

Сырттай дауыс беру дауыстарын санау күні – 2016 жылғы 14 қаңтар.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімінің жасалу күні – 2015 жылғы 20 желтоқсан.

Егер акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте, жаңа акционер сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньмен бірге акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды қоса тапсыруы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
docx    32.24Кб    410
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2016 жылғы 14 қаңтарға тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.08Мб    567

2016 жылғы 14 қаңтарда өткен «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары туралы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
docx    16.86Кб    505
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінiң кезектен тыс жалпы жиналысының №1/2016 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.05Мб    478

2015 жылғы 20 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі) Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі шешіміне (отырыстың №4/2015 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2015 жылғы 20 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2015 жылғы 20 мамырда 10 сағат 00 минутта басталады. 2015 жылғы 20 мамырда сағат 13 сағат 00 минутта аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2015 жылғы 4 мамыр.

Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды ұсынуы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2014 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.
 6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2015 жылғы 8 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Е» бөлігі, 708-бөлме; «Б» бөлігі, 101-бөлме; «С» бөлігі, 702б-бөлме мекенжайында, сондай-ақ «www.kaztransoil.kz» «ҚазТрансОйл» АҚ топтық веб-сайтында таныса алады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (717) 2 555 034; +7 (717) 2 555 231 телефондары, maikenov@kaztransoil.kz электронды почтасы арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2015 жылғы 21 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 10 сағат 00 минутта басталады. 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың Акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.99Мб    518

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептiлiк 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудиторлар есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    22.8Мб    551

«ҚазТрансОйл» АҚ Жекелеген қаржылық есептiлiк 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудиторлар есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    19.23Мб    581

2014 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    3.29Мб    1028

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.81Мб    507
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының №1/2015 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.71Мб    504

2014 жылғы 28 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі мекенжайында орналасқан «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 сәуірдегі шешіміне (отырыстың №4/2014 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2014 жылғы 28 мамырда сағат 15.00-те Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3 қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу 2014 жылғы 28 мамыр сағат 9.00-да басталады. 2014 жылғы 28 мамыр сағат 13.00-те аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2014 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша жасалады.

Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте, жаңа акционерлер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды тапсыруға тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2013 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің арыз-шағымдарын қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.
 6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.
 7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
 8. Тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.
 9. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 10. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту туралы.
 11. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен акционерлер 2014 жылғы 16 мамырдан бастап жұмыс күндері сағат 10.00-нан 17.00-ге дейін Қазақстан Республикасы 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі мекенжайында 412, 101, С702б-бөлмелерде, сондай-ақ «www.kaztransoil.kz» «ҚазТрансОйл» АҚ топтық сайтында таныса алады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31 телефондары, maikenov@kaztransoil.kz электронды почта арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2014 жылғы 29 мамырда сағат 15.00-те Қазақстан Республикасы 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3 қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 10.00-да басталады. Сағат 13.00-те аяқталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жеке тұлға акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Заңды тұлға акционерлер өкілдері акционер заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың ғана не олардың уәкілетті өкілдерінің құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    576.72Кб    551

«ҚазТрансОйл» АҚ Жеке қаржылық есептiлiк 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудиторлар есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.97Мб    479

«ҚазТрансОйл» АҚ Шоғырландырылған қаржылық есептiлiк 2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшiн, тәуелсiз аудиторлар есебiмен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.27Мб    594

2013 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    4.46Мб    510

«ҚазТрансОйл» АҚ 2013 жылға Директорлар кеңесінің қызметi туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.04Мб    528

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.32Мб    704

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.58Мб    551
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының №1/2014 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.05Мб    584

2013 жылғы 28 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі мекенжайында орналасқан «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 сәуірдегі шешіміне (отырыстың №5/2013 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2013 жылғы 28 мамырда сағат 15:00 Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Тәуелсіздік к., 57, Бейбітшілік және келісім сарайы, Опера залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 2013 жылғы 28 мамыр 9.00-да басталады. 2013 жылғы 28 мамыр сағат 13.00-де аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2013 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша жасалады.

Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі дауыс беруші акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте, жаңа акционерлер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды тапсыруға тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2012 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
 5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің арыз-шағымдарын қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.
 6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.
 7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен акционерлер «ҚазТрансОйл» АҚ топтық сайтында «www.kaztransoil.kz» арқылы, сондай-ақ 2013 жылғы 25 сәуірден бастап жұмыс күндері сағат 10.00-нан 17.00-ге дейін Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында 412, 310, 101-бөлмелерде таныса алады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31 телефондары, maikenov@kaztransoil.kz электронды почта арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2013 жылғы 29 мамырда сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы Астана қаласы Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Тәуелсіздік к., 57, Бейбітшілік және келісім сарайы, Опера залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 9.00-да басталады. Сағат 13.00-де аяқталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жеке тұлға акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Заңды тұлға акционерлер өкілдері акционер заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың ғана не олардың уәкілетті өкілдерінің құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
ЖЫЛДЫҚ жиналасының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    4.47Мб    493

2012 жылғы бөлек қаржы есептілігі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.99Мб    486

2012 жылғы бөлек шоғырландырылған қаржы есептілігі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.54Мб    481

2012 жылға жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    568.05Кб    510

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесiнiң 2012 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебi (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    441.59Кб    525

«ҚазТрансОйл» АҚ-ты әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    85.84Кб    473
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының №2/2013 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    528.75Кб    552

2013 жылғы 13 наурыз «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі мекенжайында орналасқан «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешіміне (отырыстың №1/2013 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы –«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2013 жылғы 13 наурызда сағат 15.00-те Қазақстан Республикасы Астана қаласы Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 9.00-да басталады. Сағат 12.00-де аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2013 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша жасалады.
Егер акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өз акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте, жаңа акционерлер акцияларға меншік құқығын растайтын кұжаттарды тапсыру тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі:
 1. 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйымды және қаржы есептілігіне аудит жасаған қызметтері үшін оған төлейтін ақы мөлшерін белгілеу және осы қызметтерді бір көзден сатып алу.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде ұсынылған материалдармен акционерлер «ҚазТрансОйл» АҚ топтық сайтында www.kaztransoil.kz арқылы, сондай-ақ 2013 жылғы 11 ақпаннан бастап жұмыс күндері сағат 10.00-нан 17.00-ге дейін Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында 412, 310, 101-бөлмелерде таныса алады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31 телефондары, maikenov@kaztransoil.kz электронды почта арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2013 жылғы 14 наурызда сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы Астана қаласы Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 9.00-да басталады. Сағат 12.00-де аяқталады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жеке тұлға акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Заңды тұлға акционерлер өкілдері акционер заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етлмейді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың ғана не олардың уәкілетті өкілдерінің құқығы бар екендігіне назрларыңызды аударамыз. Акционер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
2013 жылғы 13 наурызға тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.34Мб    651
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының №1/2013 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    2.73Мб    558
 
Серiктестер