Энергоменеджмент жүйесі

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) ұлттық деңгейде энергияны тұтынуға өз ықпалының дәрежесін түсіне отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік энергетикалық тізілімінің алғашқы субъектілерінің бірі болып 2015 жылы ISO 50001: 2011 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес энергетикалық менеджмент жүйесін енгізді.

Энергетикалық менеджмент жүйесіне (бұдан әрі - ЭМЖ) қойылатын талаптарды айқындайтын және бизнес-бағдарланған болып табылатын ISO 50001:2011 стандартын енгізудің негізгі мақсаты Қоғамды энергетикалық ресурстарды тұтыну процесін оңтайландыру және осы процесті жүйелі басқару бойынша құрылымдалған және тұтастай қамтитын басшылықпен қамтамасыз ету болып табылады.

ISO 50001 стандартының талаптарына сәйкес Қоғам Энергетикалық саясатты әзірледі, энергетикалық ресурстарды тұтынуға терең энергетикалық талдау жүргізеді, оның негізінде жыл сайынғы энергетикалық мақсаттар мен міндеттерді және заңнамалық талаптар мен энергияны елеулі пайдалануға қатысты басқа да ақпаратты ескеретін іс-қимылдар жоспарларын белгілейді.

ЭМЖ Қоғамға энергетикалық саясатта бекітілген міндеттемелерге қол жеткізуге, энергия тиімділігі деңгейін жақсарту үшін қажетті іс-қимыл жасауға және сертификаттау жөніндегі орган өткізетін сертификаттық және инспекциялық аудиттерден өту кезінде ISO 50001 талаптарына ЭМЖ сәйкестігін көрсетуге мүмкіндік берді.

Жалпы Қоғам бойынша 2009 жылдан бастап 2019 жылды қоса алған кезеңге мұнайдың жүк айналымына электр энергиясының үлестік шығынының 20,4%-ға төмендеуіне қол жеткізілді (69 236 мың кВт*сағ. үнемделді) және «ыстық» мұнай құбырлары бойынша мұнайдың жүк айналымына газдың үлестік шығынының 36,5% - ға төмендеуіне қол жеткізілді (58 214,1 мың м3 үнемделді). 2019 жылы Қоғам объектілерінде кезекті энергетикалық аудит өткізілді, оның нәтижелері «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының негізіне алынды.

2020 жылы ISO 50001:2011 сәйкес келетін энергетикалық менеджмент жүйесінен ISO 50001:2018 сәйкес келетін энергетикалық менеджмент жүйесіне көшу жоспарлануда.

Осылайша, Қоғам ISO 50001 стандартының талаптарын енгізе отырып, отын-энергетикалық ресурстарға арналған шығындарды тиімді басқаруды қамтамасыз етеді және өзінің энергетикалық тиімділігін арттырады.
«ҚазТрансОйл» АҚ энергетикалық саясаты (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    200.22Кб    13.10.2020    5