Қоршаған ортаны қорғау, денсаулықты сақтау және қауіпсіздік менеджмент жүйесі

Еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау

Компания өз қызметкерлерін қорғауды ұйымдастыруға елеулі қаржы бөліп, өндірісте еңбектің жоғары мәдениетін қамтамасыз етіп және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамытып, еліміздің түрлі өңірлерінде жеті мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттар талаптарына сай келетін сапа, экология, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы жүйелер табысты қолданылып келеді.

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласындағы қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау бойынша қағидалар мен нұсқаулықтарды реттеуші басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізіледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың жемісті дамуын айқындаушы жайттардың бірі – компания жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын қорғауға және еңбектің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге қатысты өзіне қабылдаған жоғары міндеттеме. Осыған байланысты жыл сайын еңбек жағдайын жақсартуға және сауықтыруға, өндірістік жарақат алудың және кәсіптік сырқаттанудың алдын алуға бағытталған іс-шаралардың үлкен көлемін жоспарлап, іске асырады.

Қызметті жоспарлау кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласындағы қатерлерді басқару үдерісіне айрықша назар аударылады. Айталық, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшесінде еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласындағы қатерлер анықталып, тәуекелдер бағаланады, соның нәтижесінде аса қауіпті тәуекелдер белгіленеді және оларды кеміту бойынша іс-шаралар әзірленеді. Бұл іс-шараларды қаржыландыруға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бизнес жоспарын қалыптастыру кезінде басым мән беріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметкерлеріне еңбектің қолайлы жағдайын жасап отыр. Қауіпті өндірістік жайттардың жағымсыз әсерін кемітуге бағытталған жан-жақты жұмыс жүргізіледі.

Қауіпті қатерлермен, машиналармен және механизмдермен байланысты жұмыс істейтін жұмыскерлер ауысым алдында міндетті түрде медициналық тексеруден өтеді. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың барлық өндірістік нысанында, оның ішінде елді мекендерден алыс, сондай-ақ вахталық тәсілмен еңбек етілетін нысандарда ауысым алдындағы міндетті медициналық тексеру қамтамасыз етілген. Бұл мақсатта, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың өндірістік нысандарында жұмыс істеушілерге сапалы медициналық көмек көрсету мақсатында денсаулық сақтау саласындағы нормалар талаптарына сай жарақталған медициналық пункттер құрылған.

Қосымша «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлер өздерінің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауы кезінде жазатайым жағдайлардан жұмыскерлерді міндетті сақтандыруға шарттар жасасу арқылы жұмыскерлердің мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді.

Қоршаған ортаны қорғау

«ҚазТрансОйл» АҚ Қазақстан Республикасының энергетика саласының елеулі нысаны бола отырып, қоршаған ортаны қорғауды, магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау үдерістерінің экологиялық қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуді өзінің жоғары әрі айнымас басымдығы ретіндей айқындайды.

«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қызметінің қоршаған ортаға мүмкін жағымсыз әсерінің ықтимал қатерін толық түсінеді және экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғаудың мейлінше жоғары деңгейін қамтамасыз етуге дайын.

«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қызметін Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілген нормативті-рұқсат етуші құжаттамаға сәйкес жүзеге асырады.

Қолайлы қоршаған ортаны сақтау қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым міндет. Жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес келу мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ-қа ISO 14001:2015-ке сай келетін басқару жүйесі енгізілген. Түзетуші және алдын алушы іс-шаралар жоспарын уақтылы әзірлеу және өндірістік үдерістерді басқару, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы топтық регламенттерді жаңалау есебінен қолданыстағы жүйе үнемі жетілдіріліп отырады.

Өндірістік үдерістердің қоршаған ортаға әсерін кеміту мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2010-2014 жылдарға арналған кешенді экологиялық бағдарламасы әзірленіп бекітілді, оның мақсаты мен міндеті үшін «ҚазТрансОйл» АҚ жыл сайын қомақты қаражат бөліп келеді. Қазіргі уақытта ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015-2019 жылдарға арналған кешенді экологиялық бағдарламасы әзірленуде, онда экологиялық қауіпсіздік талабы әлдеқайда көтеріңкі болады. Бұл жұмысқа бірқатар мамандандырылған ұйым тартылып отыр.

Алдын алу шаралары жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі экологиялық өндірістік бақылау жүргізу, ол қоршаған ортаны бақылаудың айтарлықтай кең ауқымды жүйесі. «ҚазТрансОйл» АҚ-та өндірістік нысандар аумағында атомосфералық ауа, топырақ, жер үсті және жер асты сулары үнемі тұрақты түрде бақыланып отырады.

«ҚазТрансОйл» АҚ-та табиғат қорғау қызметі (атмосфераға ластаушы заттарды шығару, ағын суларды ағызу, қалдықтарды орналастыру) табиғат пайдалану рұқсатымен белгіленген шектер мен шарттарға сай жүргізіледі.

2017 жылға дейін бұрын қалыптасқан мұнаймен ластанған топырақты кәдеге жарату және бүлінген жерлерді өңдеу жұмысы кезең-кезеңмен жүргізіледі. Бұл іс-шаралар ертеректе бүлінген аумақтарды пайдалануға, оның ішінде ауыл шаруашылығына қайтаруға мүмкіндік береді.

«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлар даярлау, экологиялық мәдениетті арттыру, қызметкерлердің табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік саласындағы білім мен кәсіптік деңгейін көтеру мәселесіне зор көңіл бөледі.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік

«ҚазТрансОйл» АҚ-та өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жұмыс Қазақстан Республикасы заңнамасының және қауіпті өндірістік нысандарда (ҚӨН) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын реттеуші нормативтік-техникалық құжаттар талаптарына сәйкес жүргізіліп келеді.

Қауіпті өндірістік нысандарда өндірістік бақылауды жүзеге асыру үшін «ҚазТрансОйл» АҚ қауіпті өндірістік нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптары сақталуын өндірістік бақылау туралы ереже әзірленіп, қолданысқа енгізілді. Соған және басқа да ішкі стандарттарға сәйкес компанияда еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау саласында бес деңгейлік бақылау ұйымдастырылды. Өндірістік бақылауды жүзеге асыру желілік шебер мен жұмыстар жетекшісінен бастап компанияның басқарушы менеджерлеріне дейін ұйымдастырылған.

Комиссия жұмыстарының нәтижелеріне қарай апаттар мен оқиғалардың ықтимал қатерін кеміту жөнінде іс-шаралар жасалады, олар одан әрі өндірістік бағдарламаға енгізіледі, олардың орындалуы бақыланады, оның ішінде орталық аппараттың уәкілетті қызметкерлерінің бақылауында болады.
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың еңбек қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясаты (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    522.84Кб    88

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың біріккен менеджмент жүйесінің халықаралық ISO 9001:2008 стандарттарына сай келетіндігін куәландыратын құжат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    392.01Кб    203

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың біріккен менеджмент жүйесінің халықаралық ISO ISO 14001:2015 стандарттарына сай келетіндігін куәландыратын құжат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    393.66Кб    202

"ҚазТрансОйл" АҚ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету менеджменті жүйесінің ISO 45001:2018 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестік сертификаты (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    513.29Кб    9

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың біріккен менеджмент жүйесінің халықаралық ISO 50001:2011 стандарттарына сай келетіндігін куәландыратын құжат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    377.62Кб    186