KZTO 860,94 (+0,11%)
KASE «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары 860,94 (+0,11%)
Brent ()
WTI ()
460,73
498,81
5,07

Денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау менеджмент жүйесі

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКті ҚОРҒАУ

Компания өз қызметкерлерін қорғауды ұйымдастыруға елеулі қаржы бөліп, өндірісте еңбектің жоғары мәдениетін қамтамасыз етіп және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамытып, еліміздің түрлі өңірлерінде жеті мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттар талаптарына сай келетін сапа, экология, денсаулық және қауіпсіздік саласындағы жүйелер табысты қолданылып келеді.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша қағидалар мен нұсқаулықтарды реттеуші басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкестікте жүргізіледі.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың жемісті дамуын айқындаушы жайттардың бірі – компания жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын қорғауға және еңбектің қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге қатысты өзіне қабылдаған жоғары міндеттеме. Осыған байланысты жыл сайын еңбек жағдайын жақсартуға және сауықтыруға, өндірістік жарақат алудың және кәсіптік сырқаттанудың алдын алуға бағытталған іс-шаралардың үлкен көлемін жоспарлап, іске асырады.
 
Қызметті жоспарлау кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы тәуекелдерді басқару процесіне айрықша назар аударылады. Айталық, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшесінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қатерлер анықталып, тәуекелдер бағаланады, соның нәтижесінде аса қауіпті тәуекелдер белгіленеді және оларды азайту бойынша іс-шаралар әзірленеді. Бұл іс-шараларды қаржыландыруға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бизнес жоспарын қалыптастыру кезінде басым мән беріледі.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ өз қызметкерлеріне еңбектің қолайлы жағдайын жасап отыр. Қауіпті өндірістік жайттардың жағымсыз әсерін азайтуға бағытталған жан-жақты жұмыс жүргізіледі.
 
Қауіпті қатерлермен, машиналармен және механизмдермен байланысты жұмыс істейтін жұмыскерлер ауысым алдында міндетті түрде медициналық тексеруден өтеді. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың барлық өндірістік объектілерінде, оның ішінде елді мекендерден алыс, сондай-ақ вахталық тәсілмен еңбек етілетін объектілерде ауысым алдындағы міндетті медициналық тексеру қамтамасыз етілген. Бұл мақсатта, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың өндірістік объектілерінде жұмыс істеушілерге сапалы медициналық көмек көрсету мақсатында денсаулық сақтау саласындағы нормалар талаптарына сай жарақталған медициналық пункттер құрылған.
 
Қосымша «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлер өздерінің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауы кезінде жазатайым жағдайлардан жұмыскерлерді міндетті сақтандыруға шарттар жасасу арқылы жұмыскерлердің мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

«ҚазТрансОйл» АҚ Қазақстан Республикасының энергетика саласының елеулі элементі бола отырып, қоршаған ортаны қорғауды, магистральдық мұнай құбырларымен мұнай тасымалдау процестерінің экологиялық қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуді өзінің жоғары әрі айнымас басымдығы ретіндей айқындайды.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қызметінің қоршаған ортаға мүмкін жағымсыз әсерінің ықтимал қатерін толық түсінеді және экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғаудың мейлінше жоғары деңгейін қамтамасыз етуге дайын.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ өндірістік қызметін Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілген нормативті-рұқсат етуші құжаттамаға сәйкес жүзеге асырады.
 
Қолайлы қоршаған ортаны сақтау қоршаған ортаны қорғау саласындағы басым міндет. Жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес келу мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ-қа ISO 14001:2015-ке сай келетін басқару жүйесі енгізілген. Түзетуші және алдын алушы іс-шаралар жоспарын уақытылы әзірлеу және өндірістік процестерді басқару, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы корпоративтік регламенттерді жаңалау есебінен қолданыстағы жүйе үнемі жетілдіріліп отырады.
 
Өндірістік процестердің қоршаған ортаға әсерін азайту мақсатында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2010-2014 жылдарға арналған кешенді экологиялық бағдарламасы әзірленіп бекітілді, оның мақсаты мен міндеті үшін «ҚазТрансОйл» АҚ жыл сайын қомақты қаражат бөліп келеді. Қазіргі уақытта «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015-2019 жылдарға арналған кешенді экологиялық бағдарламасы әзірленуде, онда экологиялық қауіпсіздік талабы әлдеқайда көтеріңкі болады. Бұл жұмысқа бірқатар мамандандырылған ұйым тартылып отыр.
 
Алдын алу шаралары жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі экологиялық өндірістік бақылау жүргізу, ол қоршаған ортаны бақылаудың айтарлықтай кең ауқымды жүйесі. «ҚазТрансОйл» АҚ-та өндірістік объектілер аумағында атмосфералық ауа, топырақ, жерүсті және жерасты сулары үнемі тұрақты түрде бақыланып отырады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ-та табиғат қорғау қызметі (атмосфераға ластаушы заттарды шығару, ағын суларды ағызу, қалдықтарды орналастыру) табиғат пайдалану рұқсатымен белгіленген шектер мен шарттарға сай жүргізіледі.
 
2017 жылға дейін бұрын қалыптасқан мұнаймен ластанған топырақты кәдеге жарату және бүлінген жерлерді өңдеу жұмысы кезең-кезеңмен жүргізіледі. Бұл іс-шаралар ертеректе бүлінген аумақтарды пайдалануға, оның ішінде ауыл шаруашылығына қайтаруға мүмкіндік береді.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлар даярлау, экологиялық мәдениетті арттыру, персоналдың табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік саласындағы білім мен кәсіптік деңгейін көтеру мәселесіне зор көңіл бөледі.

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК

«ҚазТрансОйл» АҚ-та өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жұмыс Қазақстан Республикасы заңнамасының және қауіпті өндірістік объектілерде (ҚӨО) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын реттеуші нормативтік-техникалық құжаттар талаптарына сәйкес жүргізіліп келеді.
 
Қауіпті өндірістік объектілерде өндірістік бақылауды жүзеге асыру үшін «ҚазТрансОйл» АҚ қауіпті өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптары сақталуын өндірістік бақылау туралы ереже әзірленіп, қолданысқа енгізілді. Соған және басқа да ішкі стандарттарға сәйкес компанияда еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау саласында бес деңгейлік бақылау ұйымдастырылды. Өндірістік бақылауды жүзеге асыру желілік шебер мен жұмыстар жетекшісінен бастап компанияның басқарушы менеджерлеріне дейін ұйымдастырылған.
 
Комиссия жұмыстарының нәтижелеріне қарай апаттар мен оқиғалардың ықтимал қатерін төмендету жөнінде іс-шаралар жасалады, олар одан әрі өндірістік бағдарламаға енгізіледі, олардың орындалуы бақыланады, оның ішінде орталық аппараттың уәкілетті жұмыскерлерінің бақылауында болады.
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясаты (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    198.58Кб    182

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың экологиялық саясаты (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    194.69Кб    164

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың экологиялық менеджмент жүйесінің халықаралық ISO 14001:2015 стандарттарына сай келетіндігін куәландыратын құжат (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    102.77Кб    228

«ҚазТрансОйл» АҚ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету менеджменті жүйесінің ISO 45001:2018 халықаралық стандартының талаптарына сәйкестік сертификаты (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    102.79Кб    566
Серiктестер