Тұрақты даму

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың тұрақты дамуы Қоғамның даму стратегиясы негізгі бағыттарының бірі. Біз үшін тұрақты дамудың негізгі қағидаттары бизнесті тиімді дамыту, сонымен қатар қоршаған ортаны сақтау және қорғау, еңбектің қолайлы және қауіпсіз жағдайларымен қамтамасыз ету, кәсіби өсуі үшін мүмкіндікті ұсыну, жұмыскерлер мен олардың отбасы мүшелерінің денсаулығына қамқорлық және өзіміздің қызметімізді жүзеге асыратын жергілікті қоғамдастықты дамытуға үлес қосу жатады.

Компания тұрақты даму саласындағы қорытындылары туралы ақпаратты Жылдық есептерінің бөлігі боп жариялауда.

Осы қағидаттарды ұстануды «ҚазТрансОйл» АҚ ұзақ мерзімді тұрақтылықтың және бәсекеге қабілеттіліктің негізгі ықпалдарының бірі деп қарайды.

Операциялық қызмет шегінде тұрақты даму мәселелерімен басқаруды мыналар жүзеге асырады:
  • энергия тұтыну және энергия үнемдеу мәселелері құзыретіне кіретін тәуекелдерді басқару, энергоменеджмент және ЫМЖ департаменті және пайдалану департаменті;
  • өнеркәсіп және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жетекшілік ететін өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау департаменті,
  • кадрлар есебі, еңбекті және жалақыны ұйымдастыру, сондай-ақ адам ресурстарын және әлеуметтік қолдауды дамыту мәселелеріне жетекшілік ететін адам ресурстарын басқару және еңбекке ақы төлеу департаменті.
Қоғамның өндірістік бөлімшелері деңгейінде орнықты даму саласындағы жекелеген қызмет бағыттарына жауап беретін қызметтер және бөлімдер жұмыс істейді. Олардың жұмысы Қоғамның орталық аппараты деңгейінде үйлестіріледі және келісіледі.

Тұрақты даму саласындағы Қоғам қызметі мыналарда бекітілген қағидаттарға, ережелер мен талаптарға негізделген:
  • БҰҰ-ның жаһандық шарты;
  • «Әлеуметтік жауапкершілік бойынша басшылық» ISO 26000 стандарты;
  • АА1000 AccountAbility Principles Standard стандарты және АА1000 Stakeholders Engagement Standard стандарты, тартылу, маңыздылық әрекет ету қағидаттарын қоса алғанда;
  • GRI G4 тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша басшылық;
  • Қоғамның топтық веб-сайтында жұртшылыққа қолжетімді орналастырылған тұрақты даму саласындағы қызметтің жекелеген бағыттары бойынша басқа да ішкі құжаттар.

GRI G4 жетекшілігі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    7.65Мб    434