KZTO 819,00 (-0,10%)
KASE «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары 819,00 (-0,10%)

Еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдар


«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқарудың тиімді механизмдеріне негізделген «ҚазТрансОйл» АҚ негізгі бизнесіндегі еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың теңгерімді дамуына ұмтылады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ келесі еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың қатысушысы және акционері болып табылады: «ҚазТрансОйл» АҚ акционер/қатысушы/серіктес ретінде өз құқықтарын жүзеге асыру үшін еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдармен заңнама, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысы мен ішкі құжаттары, еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың Жарғылары талаптарына сәйкес өзара қарым-қатынас жасайды.

«ҚазТрансОйл» АҚ еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдармен өзара әрекеттестігінің негізгі мақсаттары:
  • «ҚазТрансОйл» АҚ және еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың негізгі бизнестегі тұрақты дамуын, қызметінің пайдалылығын, инвестициялық тартымдылығын арттыруды қамтамасыз ету;
  • «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері мен еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың (қатысушылардың) құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;
  • Қоғамның және еншілес, бірлескен бақылаудағы ұйымдардың акционерлері, лауазымды адамдары мен қызметкерлері арасындағы қарым-қатынастарды үйлестіру, олардың арасында және көрсетілген топтар ішінде жанжалдар болуының алдын алу бойынша жүйелі шаралар қабылдау;
  • «ҚазТрансОйл» АҚ және еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдардың негізгі бизнестегі үйлестірілген және тиімді стратегиясы мен инвестициялық саясатын әзірлеу және іске асыру.
Серiктестер