Сатып алу жүйесі және жергілікті қамтым

«ҚазТрансОйл» АҚ бизнесінің орнықты дамуы үшін, оның ауқымын ескергенде, сатып алулардың тиімді жүйесі мен Қоғамның орталық аппараты мен филиалдарын сапалы тауарлар, жұмыстар және қызметтермен уақытылы қамтамасыз ету маңызды мәнге ие.
 
Қоғамда сатып алулар процесі мынадан тұрады:
  • сатып алу жоспарларын әзірлеу және бекіту;
  • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілерді таңдау;
  • сатып алу туралы шарт жасасу және орындау.
Жеткізушілерді таңдау кезінде Қоғам «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасын (бұдан әрі – Сатып алу қағидасын) басшылыққа алады.
 
Отандық тауар өндірушілерді қолдау бойынша мемлекеттің бірыңғай саясатын іске асыру аясында есептік кезеңде Қоғам өзінің сатып алуының жалпы көлемінде жергілікті қамтым үлесін қамтамасыз етуді жалғастырды. 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ сатып алуларындағы жергілікті қамтым үлесі 67%-ті құрады, оның ішінде тауарлар бойынша – 53%, жұмыстар мен қызметтер бойынша – 75%.