Сатып алу жүйесі және жергілікті қамтым

«ҚазТрансОйл» АҚ бизнесінің орнықты дамуы үшін, оның ауқымын ескергенде, сатып алулардың тиімді жүйесі мен Қоғамның орталық аппараты мен филиалдарын сапалы тауарлар, жұмыстар және қызметтермен уақтылы қамтамасыз ету маңызды мәнге ие.

Қоғамда сатып алулар үдерісі мынадан тұрады:
  • сатып алу жоспарларын әзірлеу және бекіту;
  • тауарлар, жұмыстар мен қызметтер жеткізушілерді таңдау;
  • сатып алу туралы шарт жасасу және орындау.
Жеткізушілерді таңдау кезінде Қоғам «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-қа меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасын (бұдан әрі – Сатып алу қағидасын) басшылыққа алады.

Отандық тауар өндірушілерді қолдау бойынша мемлекеттің бірыңғай саясатын іске асыру аясында есептік кезеңде Қоғам өзінің сатып алуының жалпы көлемінде жергілікті қамтым үлесін қамтамасыз етуді жалғастырды. 2016 жыл ішінде шарттар бойынша жергілікті қамтым үлесі 61,2%-ды құрады.