Акционер мен инвестор үшін ақпарат

«Акционерлермен инвесторлар үшін ақпарат» бөлімі Қоғам туралы толық және нақты ақпаратты барлық мүдделі тараптар уақытылы және үнемі алу үшін жасалған.

Қоғамның мақсаты өз қызметінің ашықтығын көтеру болып табылады, соған байланысты Қоғам қаржылық және операциялық деректер, негізгі топтық оқиғалар мен Қоғам акцияларының бағасына әсер ететін жағдайлар туралы ақпаратты ашады.

Ашықтық пен айқындылық Қоғам акционерлерінің кең ауқымымен жақсы қарым-қатынас жасау үшін негіз болады.

Осы бөлімнің беттерінде Сіздер біздің қызметімізге баға беруге қажетті ақпараттарды таба аласыздар.
 

Қоғамның заңдық мекенжайы

Қазақстан Республикасы, «ҚазТрансОйл» АҚ, Нұр-Сұлтан, 010000, Тұран даңғ., 20
Тел.: +7 (7172) 555-145
Факс: +7 (7172) 555-148
 

Аудитор

Қазақстан Республикасы, «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС, Алматы, 050060, Әл-Фараби көшесі, 77/7,
Тел.: +7 (727) 258-59-60
Факс: +7 (727) 258-59-61
 

Тіркеуші

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., «Самал-1» ш.а., 28
Байланыс телефондары: +7 (727) 355 47 61, +7 (727) 262 08 46
 

Төлем агенті

(«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның атаулы иелігінде орналасқан акцияларға ғана үшін)

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., «Самал-1» ш.а., 28
Байланыс телефондары: +7 (727) 262 03 09, 262 04 02, 262 06 22, 262 11 01, 262 12 23, 262 1404