Акционерлерге арналған ақпарат пен хабарландырулар

18там
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың шоғырландырылған түсімі 2021 жылдың I жартыжылдығының қорытындылары бойынша 116 млрд 803,8 млн теңгені құрады
Толығырақ
15шіл
2021 жылдың І жартыжылдығында «ҚазТрансОйл» АҚ мұнай тасымалдау көлемі 20,4 млн тоннаны құрады
Толығырақ
28мам
«ҚазТрансОйл» АҚ шоғырландырылған таза пайдасы 2021 жылдың І тоқсанындағы қорытындысы бойынша 24,3%-ға өсті
Толығырақ
06cәу
2020 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ Samruk Research Services индексі 91% құрады
Толығырақ
09нау
«ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы қаржы нәтижелері туралы хабарлады
Толығырақ
15қаң
«ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылы мұнай тасымалдау көлемі 42,3 млн тоннаны құрады
Толығырақ
07шіл
«ҚазТрансОйл» АҚ Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін «ВВВ-» деңгейінде, болжам - «Тұрақты» деп растағанын хабарлайды.
Толығырақ
28cәу
«ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы атқарған жұмыс қорытындысы туралы тұтынушылар алдында есеп берді
Толығырақ
02cәу
Бүгін «ҚазТрансОйлдың» құрылғанына - 24 жыл
Толығырақ
2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша төленген дивидендтер туралы хабарлама
«ҚазТрансОйл» АҚ жылдық компания акционерлерінің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы қабылданған 2021 жылғы 26 мамырдағы шешіміне (№1/2021 хаттама) сәйкес 2021 жылғы 18 маусымда 50 770 909 068 (елу миллиард жеті жүз жетпіс миллион тоғыз жүз тоғыз мың алпыс сегіз) теңге мөлшерінде 2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуді жүзеге асырғанын хабарлайды.
Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 132 (бір жүз отыз екі) теңгені құрады.
2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 маусымдағы 00 сағат 00 минуттегі жағдай бойынша тіркелді.
Алдағы уақытта дивиденд төлеу туралы ақпарат
Осымен «ҚазТрансОйл«АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 2021 жылғы 26 мамырда Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылдың қорытындысы бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды. Акционерлерге дивидендтер төлеуге 50 770 909 068 теңге жолданады, бұл бір жай акцияға 132 теңгені құрайды.

2020 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 маусымдағы 00 сағат 00 минут жағдай бойынша жасалады.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 2021 жылғы 18 маусымда басталады және оларды акционерлердің шоттарына белгіленген тәртіппен дербес аудару жолымен әрі «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы ақшамен жүргізілетін болады.