Акционерлердің жалпы жиналысы

2021 жылғы 26 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАМА
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі шешіміне сәйкес (№3/2021 отырыс хаттамасы) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы  26 мамырда  «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақыруға бастамашы болған - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі. 

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2021 жылғы 14 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетендерді ұсыну басталатын күн – 2021 жылғы 19 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетендерді ұсыну аяқталатын күн 2021 жылғы  25 мамыр   18 сағат 30 минутке дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелері есептелетін күн – 2021 жылғы 26 мамыр.
 
Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
  1. «ҚазТрансОйл» АҚ  2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
  2. «ҚазТрансОйл» АҚ  2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және  «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
  3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.
  4. «ҚазТрансОйл» АҚ  және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ  акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
  5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2021 жылғы 15 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz«ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.
 
Дауыс беруді жүргізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған  бюллетенге жеке адам - акционер (жеке адам - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН))  көрсете отырып,  қол қоюы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған БЮЛЛЕТЕНЬ (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    472.89Кб    23.04.2021    117

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс. 

Сырттай дауыс беруге арналған  бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған  бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхат немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке адам - акционердің  не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке адам - акционердің өкілі немесе заңды тұлға - акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады. 

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілінің) бюллетенде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін нұсқаларының ішінен тек біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. 

Жалпы жиналысты жүргізу тәртібі бойынша өзге мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында айқындалған.
 
Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  35 – 52-баптарына сәйкес жүргізіледі.  
 
Жалпы жиналысты жүргізумен байланысты сұрақтарға жауапты: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 70 телефондары бойынша алуға болады, e-mail: a.baimakhanov@kaztransoil.kz
    
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы 26 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    969.27Кб    04.05.2021    110

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    416.89Кб    04.05.2021    97

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    629.53Кб    04.05.2021    118
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2021 хаттамасы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    575.31Кб    27.05.2021    46

2020 жылғы 27 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАМА
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі (№ 4/2020 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 14 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға «ҚазТрансОйл» АҚ өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырған болса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды табыс етуге тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2020 жылғы 20 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2020 жылғы 26 мамыр, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2020 жылғы 27 мамыр.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.
6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 16 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақытымен) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың интернет-ресурсында - https://www.kaztransoil.kz таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлға өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    505.24Кб    31.08.2020    259


Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлға өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген мәселелер бойынша дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген жағдайда дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысында айқындалған.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52 – баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізуге байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51 телефондары арқылы, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.27Мб    31.08.2020    191

Шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    10.56Мб    31.08.2020    311

Жеке қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.7Мб    31.08.2020    253

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    987.43Кб    31.08.2020    202

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    559.31Кб    31.08.2020    230
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2020 ХАТТАМАСЫ (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    443.47Кб    31.08.2020    192

МҰРАҒАТ (сайттың ескі нұсқасы)