Акционерлердің жалпы жиналысы

2020 жылғы 27 мамыр «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

 
Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАМА
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі (№ 4/2020 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 14 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға «ҚазТрансОйл» АҚ өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырған болса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды табыс етуге тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2020 жылғы 20 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2020 жылғы 26 мамыр, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2020 жылғы 27 мамыр.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:
1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.
6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 16 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақытымен) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың интернет-ресурсында - https://www.kaztransoil.kz таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлға өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    505.24Кб    31.08.2020    202


Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлға өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген мәселелер бойынша дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген жағдайда дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысында айқындалған.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52 – баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізуге байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51 телефондары арқылы, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz алуға болады.
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары
Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдары (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.27Мб    31.08.2020    132

Шоғырландырылған қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    10.56Мб    31.08.2020    207

Жеке қаржылық есептілік 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.7Мб    31.08.2020    153

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    987.43Кб    31.08.2020    145

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    559.31Кб    31.08.2020    161
 
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2020 ХАТТАМАСЫ (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    443.47Кб    31.08.2020    142

МҰРАҒАТ (сайттың ескі нұсқасы)