Бағалы қағаздар туралы ақпарат

Акционерлік капиталдың құрылымы

«ҚазТрансОйл» АҚ – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес ұйымы, оның 90% акциялар пакеттері «Самрұқ-Қазына» АҚ-ға тиесілі.

2012 жылғы 26 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті «ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығының өзгерістеріне мемлекеттік тіркеу жүргізді.

Қоғамның жариялаған акцияларының жалпы саны 384 635 600 (үш жүз сексен төрт миллион алты жүз отыз бес мың алты жүз) жай акцияларды құрайды.

2012 жылдың 21 желтоқсанда «Халықтық IPO» мемлекеттік бағдарлама шеңберіндегі бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында 38 463 559 көлемінде орналасқан «ҚазТрансойл» АҚ жай акцияларына жазылыстың қорытындысы бойынша есептеу аяқталды.

1(бір) жай акция орналастырылмаған.

2016 жылы 16 маусымда «ҚазТрансОйл» АҚ 7500 жай акцияларды қайта сатып алды.

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларына жазылыс 6 караша мен 5 желтоқсан аралығында «Қазақстан кор биражасы» АҚ-ның биржалық кеңесінің шешімімен бекітілген және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарий» АҚ мен Қаржы нарығын бақылау мен қадағалау комитеті және Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қаржы ұйымдарымен келісілген «акцияларға жазылыс ережелеріне» сәйкес өткізілді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 31 қазанындағы № 1376 қаулысымен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ жай акцияларын орнату құрылымына сәйкес жасалған бөлу нәтижелеріне келгенде, акциялардың жалпы саны келесі түрде бөлінді:
  • 346 172 040 (үш жүз қырық алты миллион жүз жетпіс екі мың қырық) жай акциялар немесе шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 90% «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ға тиесілі,
  • 30 405 531 (отыз миллион төрт жүз бес мың бес жүз отыз бір) жай акциялары немесе шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 7,91 % Қазақстан Республикасының азаматтарына тиесілі,
  • 7 841 477 (жеті миллион сегіз жүз қырық мың төр жүз жетпіс жеті) жай акциялар немесе шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 2,04% Қазақстан Республикасының зейнетақы қорларына тиесілі,
  • 216 551 (екі жүз он алты мың бес жүз елу бір) жай акциялар немесе шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 0,05% маркет-мейкерге тиесілі.
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың орналастырылған жай акцияларының меншік иелері:
 
Акционерлер Акциялар саны Үлесі (%)
«ҚазМұнайГаз» АҚ 346 172 040 90,0
Үлесі 5%-дан кем миноритарлық акционерлер 38 456 059 9,998
Қайта сатып алынған акциялар 7 500 0,0019
Барлық ораналастырылған жай акция 384 635 599 100

Акциялар мен басқа да бағалы қағаздарын шығару анықтамалықтары

Акцияларды шығару анықтамалығы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    3.04Мб    01.09.2020    125

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №47 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    170.73Кб    01.09.2020    137

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №46 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    77.2Кб    01.09.2020    108

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №45 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    337.34Кб    01.09.2020    89

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №44 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.83Мб    01.09.2020    128

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №43 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    256.9Кб    01.09.2020    102

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №42 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    76.11Кб    01.09.2020    102

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №41 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    137.77Кб    01.09.2020    116

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №40 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    907.16Кб    01.09.2020    103

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №39 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.68Мб    01.09.2020    111

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №38 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.38Мб    01.09.2020    92

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №37 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    59.96Кб    01.09.2020    102

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №36 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    149.46Кб    01.09.2020    99

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №35 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.72Мб    01.09.2020    100

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №34 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1Мб    01.09.2020    106

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №33 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    124.26Кб    01.09.2020    90

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №32 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    263.15Кб    01.09.2020    94

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №31 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    615.38Кб    01.09.2020    95

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №30 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.27Мб    01.09.2020    89

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №29 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    458.63Кб    01.09.2020    89

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №28 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    149.68Кб    01.09.2020    83

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №27 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    132.28Кб    01.09.2020    106

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №26 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.38Мб    01.09.2020    91

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №25 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    39.92Кб    01.09.2020    95

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №24 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    41.16Кб    01.09.2020    88

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №23 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    50.79Кб    01.09.2020    94

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №22 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    60.59Кб    01.09.2020    110

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №21 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    103.17Кб    01.09.2020    91

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №20 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    22.9Кб    01.09.2020    82

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №19 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    27.95Кб    01.09.2020    129

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №18 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    125.43Кб    01.09.2020    88

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №17 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    87.06Кб    01.09.2020    84

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №16 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    57.96Кб    01.09.2020    92

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №15 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    27.47Кб    01.09.2020    94

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №14 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    103.25Кб    01.09.2020    159

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №13 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    18.84Кб    01.09.2020    98

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №12 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    139.87Кб    01.09.2020    89

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №11 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    15.98Кб    01.09.2020    93

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №10 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    104.98Кб    01.09.2020    88

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №9 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    5.17Мб    01.09.2020    117

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №8 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    218.17Кб    01.09.2020    98

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №7 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    342.84Кб    01.09.2020    91

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №6 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    184.89Кб    01.09.2020    90

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №5 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    623.23Кб    01.09.2020    168

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №4 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    41.77Кб    01.09.2020    95

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №3 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    59.26Кб    01.09.2020    87

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №2 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    64.39Кб    01.09.2020    102

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларды шығару анықтамалығына №1 өзгерiстер (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    406.67Кб    01.09.2020    170

 
Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк
Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    749.33Кб    01.09.2020    100
 
Инвестициялық меморандумдар
Инвестициялық меморандум, 23.10.2012 (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.58Мб    01.09.2020    171
 
Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары бойынша есептер
2013 жылғы 27 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 26 маусымды қоса есептегендегi кезеңге «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.87Мб    01.09.2020    149

Акциялар орналастыру қорытындылары туралы есеп (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1.07Мб    01.09.2020    87

«ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын орналастыру қорытындылары бойынша есепті бекіту туралы хабарлама (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    256.78Кб    01.09.2020    108

Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есеп (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    583Кб    01.09.2020    133