Топтық оқиғаларының күнтізбесі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы топтық оқиғаларының күнтізбесі*

Топтық оқиғалар Күні
2 «ҚазТрансОйл» АҚ-ның аудит жасалған жылдық қаржы есептілігін жариялау
(«ҚазТрансОйл» АҚ-ның топтық сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ беру)
2021 жылғы 1 сәуірге дейін
3 «ҚазТрансОйл» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы 26 мамыр
4 «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2021 жылғы 1 тоқсанға аралық қаржы есептілігін жариялау
(«ҚазТрансОйл» АҚ-ның топтық сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ беру)
2021 жылғы 31 мамырға дейін
5 «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2021 жылғы 1 жарты жылдық аралық қаржы есептілігін жариялау
(«ҚазТрансОйл» АҚ-ның топтық сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ беру)
2021 жылғы 31 тамызға дейін
6 «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 2021 жылғы 9 айға аралық қаржы есептілігін жариялау
(«ҚазТрансОйл» АҚ-ның топтық сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа беру)
2021 жылғы 30 қарашаға дейін
Бас директор (Басқарма төрағасы) - Д. Досанов
* Жауаптылық туралы мәлімдеу: «ҚазТрансОйл» АҚ көрсетілген іс-шаралардың уақтылы орындалуына барлық көңілге қонымды күш салатын болады. Алайда «ҚазТрансОйл» АҚта, оның акционерлерінің әлде біреуі де, директорлар, басшылар, қызметкерлер немесе кеңесшілер және/немесе ақылшылар жоғарыда көрсетілген күндердің дәлдігіне қатысты уәде немесе кепілдік бермейді және бере алмайды, сөйтіп жоғарыда көрсетілген күндерге қатысты немесе байланысты немесе жоғарыда көрсетілген күндерден туындайтын немесе солармен байланысты әлдеқалай кез келген залал үшін жауаптылықтан босатылады. Бұдан басқа, «ҚазТрансОйл» АҚ жоғарыда көрсетілген күндердің кез келгенін өз қалауы бойынша өзгерту құқығын өзінде қалдырады.