Топтық басқару

«ҚазТрансОйл» АҚ жарғысы (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.9Мб    31.08.2020    278

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер және толықтырулар, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2019 жылғы 28 қаңтардағы шешімімен (№1/2019 хаттама) енгізілген (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    824.67Кб    31.08.2020    200

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2018 жылдың 24 мамырдағы шешімімен (№1/2018 хаттама) енгізілген (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    443.52Кб    31.08.2020    198

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Жарғысына енгізілетiн өзгерістер мен толықтырулар, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерi жалпы жиналысының 2016 жылғы 27 мамырдағы шешiмiмен (№3/2016 хаттама) енгізілген (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    6.32Мб    31.08.2020    203

Копроративтiк басқару кодексi, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 27 мамырдағы шешiмiмен (№3/2016 хаттама) бекiтiлген (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    720.21Кб    31.08.2020    250

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Жарғысына енгізілетiн өзгерістер мен толықтырулар, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерi жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешiмiмен (№1/2014 хаттама) енгізілген (Жүктеу | Жаңа терезеде қарау)
pdf    1010.95Кб    31.08.2020    152

Акционерлер, Директорлар кеңесі және Басқарма арасындағы өзара тиімді әрекет компания бағасының өсуін қамтамасыз ететін маңызды тетік және инвесторлар қаражатының тиімді пайдалану кепілі болып табылады.

Корпоративтік басқару кодексінің принциптері мыналар болып табылады:
  • Үкімет «Самұрық- Қазына» ҰӘАҚ» АҚ акционері ретінде;
  • «Самұрық- Қазына» ҰӘАҚ» АҚ мен ұйымдардың өзара іс-қимылы. «Самұрық- Қазына» ҰӘАҚ» АҚ ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі;
  • Орнықты даму;
  • Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ қарым-қатынас;
  • Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі;
  • Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит;
  • Ашықтық.
«ҚазТрансОйл» АҚ органдары:
  • Акционерлердің Жалпы жиналысы – жоғары орган;
  • Директорлар кеңесі – «ҚазТрансОйл» АҚ қызметіне жалпы басшылық жасайтын басқару органы;
  • Басқарма – «ҚазТрансОйл» АҚ ағымдағы қызметіне басшылық жасайтын, Директорлар кеңесі бекіткен Компанияның даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ететін, Директорлар кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысы шешімдерін орындауды қамтамасыз ететін алқалы атқарушы орган.
«ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысының қолданыстағы редакциясы Жалғыз акционердің шешімімен құпталған (2012 жылғы 19 қазандағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының №8/2012 хаттамасы).

Корпоративтік басқару кодексі «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен 2016 жылғы 27 мамырда (хаттама №3/2016) бекітілген.

Ірі акционермен қатынасты реттеу Қоғамды топтық басқару жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. «ҚазТрансОйл» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасындағы қатынастар жүйесі Қазақстан Республикасының заңнамасы шегінде және «ҚазТрансОйл» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жарғыларына сәйкес құрылған.

Тәуелсіз директорлар Қоғамның топтық басқару бойынша өз міндеттемелерін сақтауын қамтамасыз етуде үлкен рөл атқарады. Директорлар кеңесінің құрамына үш тәуелсіз директор кіреді. Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесінің комитеттерінде төрағалық етеді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (2010 жылғы 10 наурыздағы №3/2010 хаттама) компания қызметкерлерінің іскери ұстаным стандарттарын белгілейтін «ҚазТрансОйл» АҚ топтық әдеп кодексі бекітілді.

Ақпараттың ашықтығы мен қол жетімділігі саясатын, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ нұсқамаларын басшылыққа ала отырып, Компания қаржы талдаушыларымен және тұтас алғанда халықаралық инвестициялық бірлестіктермен ашық үндестікті қолдауға мүдделі.