Омбудсмен

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл институты омбудсмен «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) корпоративтік басқаруды жетілдіруге және ең үздік корпоративтік басқару тәжірибесіне сәйкестендіруге бағытталған, Қоғамдағы іскерлік этиканы таратуға қамтамасыз етуге арналған, Қоғамның ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес этикалық талаптар саласындағы барлық бұзушылықтарды тәуелсіз және бейтарап шолу, сәйкестікке келтіру.

Омбудсмен өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Омбудсмен туралы ережені, «ҚазТрансОйл» АҚ Корпоративтік басқару кодексін және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Атап айтқанда, омбудсмен келесі функцияларды атқарады:
  • Этика кодексінің және Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатын бұзуы орын алса, Қоғамның лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, Қоғамның басқа да мүдделі тұлғаларынан шағымдану түскен жағдайда ережелерін түсіндіру, этикалық мәселелер бойынша кеңес беру;
  • Қоғамның қызметкерлері арасындағы, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен қызметкерлері арасындағы қақтығысты шешуге қатысу егер де шағымдану түскен жағдайда, сонымен қатар қақтығысты болдырмау жене реттеу;
  • Құқық бұзушылықтар туралы өтініштерді Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен қарау және қажетті шаралар қабылдауды қамтамасыз ету.
ҚазТрансОйл АҚ директорлар Кеңесінің 2019 жылғы 18 қазанындағы (7/2019 отырыс шешімі) шешімімен Ақбергенов Серік Ишанбекұлы 2019 жылғы 1 қарашадан бастап 2 жылдық мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмены болып тағайындалды.
Ақбергенов Серік Ишанбекұлы
«ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмені
Қоғамның лауазымды тұлғалары, қызметкерлері және басқа да мүдделі тұлғалары омбудсменнің сенім телефонына жүгінуге құқылы: Сонымен қатар, жоғарыда аталған тұлғалар омбудсменге келесі мекен-жай бойынша жазбаша түрде жүгінуге тікелей құқылы: 010000, Нұр-Сұлтан қ., «Есіл» ауданы, Тұран даңғ., 20, конвертте (пакетте) «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне» деген белгімен.